Pomôžte a podporte násKlikni tu


Ďakujeme!

 

Staň sa darcom:
OZ – Združenie pre dialyzovaných pacientov a darcov v snahe o podporu darovania obličiek od živých darcov, ponúka darcom, ktorí sa rozhodnú dobrovoľne darovať svoju obličku, uzavrieť v spoluprácií s poisťovňou ING na náklady OZ životné poistenie Komplet s pripoistením kritických chorôb, vďaka ktorému budú mať zabezpečenú istotu v prípade zložitých životných situácií, ako sú napríklad úrazy, invalidita, kritické choroby alebo hospitalizácia.

Pripoistenie kritických chorôb

Poistná udalosť nastane v prípade, že poistený počas poistnej doby po prvýkrát ochorie na jednu z chorôb, alebo podstúpi jednu z operácií, ktoré sú definované v poistnej zmluve. Príčinou operácie musí byť definovaná choroba, nie úraz.

Poistené choroby a operácie:

 • akútny infarkt myokardu
 • rakovina
 • náhla cievna mozgová príhoda
 • transplantácie orgánov (srdce, pľúca, pečeň, kostná dreň)
 • náhrada srdcovej chlopne
 • operácia chorôb aorty
 • zlyhanie obličiek
 • slepota
 • hluchota
 • AIDS, HIV infekcia
 • operácia koronárnych tepien – bypass
 • ochorenie pľúc spôsobujúce dychovú nedostatočnosť
 • vnútrolebečné nádory nezhubného pôvodu
 • roztrúsená skleróza

Poistenie je plne hradené zo strany OZ. Poistná suma v prípade kritických chorôb je do 10 000,- a taktiež v prípade smrteľného úrazu do 10 000,- Eur. Výška poistného a obdobie, na ktoré bude poistenie uzatvorené, samozrejme závisí od finannčných možností OZ.

 


Slová pre budúceho darcu

Rozmýšľali ste už o tom, že práve Vy môžete takému človeku pomôcť? Čakanie na obličku anonymného mŕtveho darcu nie je jedinou možnosťou. Alternatívnym riešením je transplantácia obličky od žijúceho darcu.
Darovať orgán je veľký a veľmi vážny krok. Každá operácia so sebou prináša aj istú dávku rizika. Je preto nevyhnutné zvážiť všetky pozitíva a negatíva. Pre pacienta je však transplantácia jedinou nádejou na život bez hadičiek a dialýzy, často na život vôbec. Bránou do existencie bez závislosti na stroji ... Nie každý má svoj život vo vlastných rukách. Vy však môžete mať v rukách život svojho blízkeho. A prvú vec, ktorú môžete pre neho urobiť, je začať uvažovať nad všetkými možnosťami ako mu pomôcť.